This Theme Supports a Custom FrontPage

Цели

Цели

Развитие на пчеларството със средствата и при условия, произтичащи от ЗЮЛНЦ, Закона за пчеларството и други нормативни и поднормативни актове. Постоянна защита на личните и колективни интереси на пчеларите и пчеларските сдружения при решаване на актуалните им проблеми на европейско, национално, областно, общинско и местно ниво. Взаимодействие с държавните органи при провеждане на политиката вRead more about Цели[…]