This Theme Supports a Custom FrontPage

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА за лекциите, които ще се изнесат в рамките на пчеларската учебна година 2019-2000 г. организирана от Областен Пчеларски Съюз – Плевен от 02.11.2019г. до 21.12.2019 г. за пчеларите от Плевенска област в Дом на пчеларя – Плевен (до чешмата „Балаклия“ )   09.11.2019 от 10:00 Тема: Подхранване на пчелните семейства и проблеми със замърсяванетоRead more about ПРОГРАМА[…]

Предмет на дейност

Предмет на дейност

Организира и осигурява постоянна защита на личните и колективни интереси на пчеларите – членове на Сдружението, произвеждащи пчелни продукти. Системно организира и осигурява изпълнението на определените с настоящия Устав цели, зависещи от Сдружението. Системно съдейства и всестранно подпомага изпълнението на целите на Сдружението, окончателното изпълнение на които зависи от други органи и организации (основно МЗХ,Read more about Предмет на дейност[…]

За ОПС

За ОПС

Областен Пчеларски Съюз (ОПС) е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Сдружението е доброволна организация със статут на Областен браншови пчеларски съюз, чиято мисия е обединение на всички пчелари и пчеларски кооперации в усилието за разрешаване на пчеларските проблеми и целенасочена съвместна работа, гарантираща бъдещето на пчеларството в България. Целта на сдружениетоRead more about За ОПС[…]

Цели

Цели

Развитие на пчеларството със средствата и при условия, произтичащи от ЗЮЛНЦ, Закона за пчеларството и други нормативни и поднормативни актове. Постоянна защита на личните и колективни интереси на пчеларите и пчеларските сдружения при решаване на актуалните им проблеми на европейско, национално, областно, общинско и местно ниво. Взаимодействие с държавните органи при провеждане на политиката вRead more about Цели[…]