Презентация от лекцията „Възможни фактори за изчезване на пчелите“

Презентацията е любезно предоставена от Президента на Апимондия Жил Ратиа на доц. Юлиян Станчев по време на конгреса на Апиславия през 2010 г.

Разгледайте презентацията от лекцията в PPT формат.