Международно изложение – 2021 е отменено

ПЧЕЛАРСТВО – ПЛЕВЕН 2021
XIX Специализирано международно изложение – договаряне

     Поради наложената забрана от Министерство на здравеопазването, се налага да отменим провеждането на Международното изложение „Пчеларство Плевен 2021“, което беше обявено за 04-07 март.