СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

ПЧЕЛАРСТВО ПЛЕВЕН 2023

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

09- 12 февруари 2023
Търговски център „Мания Тауър“
Лекционна зала II етаж
(предварителна)

9 февруари 2023 (четвъртък)
10:00 Откриване на изложението
11:00 Пресконференция на организатори и официални лица
12:00 Представяне на Стратегическия план на ОСП 2023-27 г. и Проектонаредба за интервенциии в пчеларството за 2023 г.
13:00 Министерство на земеделието и храните, ДФ „Земеделие“ и БАБХ; „Биологично пчеларство“ – експерт от МЗХГ, дирекция „Биологично земеделие“;
14:00 „Практика и особености в българския и италиански модел в пчеларството“ – „Организации на производители“
15:00 Кръгла маса на представителите на национални пчеларски  организации за обсъждане на текущи и предстоящи национални събития: „Предизвикателства в развитието на аграрния сектор и пчеларството в България“ – акад. Атанас Атанасов, СГЦ при СУ „Климент Охридски“ „Българска аграрна камара и сектор пчеларство“ – Кирил Вътев;
Избор на представители на пчеларския сектор в учредяването на аграрната камара.
10 февруари (петък)
10:00 – 12:30ч. модератор „Българска академия по пчеларство“:
– Българска академия по пчеларство – цели, организация, годишна програма – д-р Ивелин Маринов, БАП
– Клуб на пчеларите №1 – програма и организация 2023 г.
– Вестник „Пчеларство“ – предложения за нови форми за сътрудничество в сектор пчеларство

14:00 „Пазарът на пчелен мед – актуално състояние и перспективи“ – Румен Милев, Асоциация на преработвателите и търговците на пчелни
продукти
14:30 Лаборатория „Приморис“ – Вашият надежден партньор в анализа на храни – Ваня Кънчева,
15:00 „Вароатозата, климатичните промени и белтъчния баланс в пчелното семейство“, Благойче Найдовски, Северна Македония, доц. Пламен Христов, Институт по животновъдни науки, Костинброд
11 февруари 2023 (събота)
10:00 „Връзката между стреса на пчелите с болестите и отравянията проф. д-р Владимир Младжан – Сърбия
11:00 „Как да получим доста повече продукция от очакваното“ – д-р Илиян Гечев, двм
13:00 „Промените в климата и адаптиране на начините за третиране на вароатоза и нозематоза“, проф.д-р К.Гургулова, Модератор: Примавет София
14:00 “HIVEOPOLIS – Модерни технологии в пчеларството“ – Сергей Петров – „Истински мед“
15:00 “Мониторинг на температура и влажност в кошери изработени от различен материал“ – доц. д-р Свилен Лазаров и проф. Иванка Желязкова – Тракийски университет, Ст. Загора
12 февруари 2023 (неделя)
11:00 Официално награждаване на децата отличени в конкурса „Пчеларството – екология и плодородие, пчелният мед – здраве и дълголетие“.
Награждаване на отличените във фотоконкурса на пчеларска тематика
12:00 Официално награждаване на участниците в изложението.
Връчване на приза „Най-проспериращ млад пчелар на България през 2022 г.“ (Съвместно с фондация „Еврика“)
12:30 Заключителна пресконференция на наградените фирми и пчелари