Ползи

Пчеларството е индустрия с огромен потенциал за растеж. Вашата подкрепа позволява на ОПС да работи в полза на всички аспекти в бранша.

Присъединявайки се към нас, вие ставате част от общност, фокусирана върху насърчаване на пчеларския бизнес в България, а вашето членство ще ви донесе следните ползи:


Гласът ви ще бъде чут!

Често интересите на отделните пчелари се пренебрегват. При решаване на проблеми в областта на пчеларството, за нас е важно мнението на всеки отделен член на сдружението, като гарантираме, че това мнение ще бъде отчетено при формирането на общо становище и представянето му пред държавните органи.

Съвместна работа с партньори и единомишленици.

ОПС е стабилна платформа, която дава възможност на пчеларите от цялата област да работят заедно и да обменят ценни контакти, знания, опит, съвместно да търсят решения на общи проблеми.

Ние управляваме събитията, а не те нас!

Днес има много предизвикателства, пред които е изправено пчеларството и застрашават неговото съществуване. Сплотеността на всички пчелари дава възможност ОПС да се справи с тези предизвикателства и да осигури на работещите в бранша подходящи условия и справедливи решения.

Актуална информация.

Нашите членове са своевременно информирани за всички важни събития и новини в областта на пчеларството в страната и чужбина, за развитието в политиката и измененията в законодателството. ОПС предоставя актуална информация на своите членове за бъдещи тенденции, технологии и предстоящи събития, нови бизнес възможности и начини за финансиране, което ще ви улесни и ориентира във вземането на стратегически решения за развитието на вашия бизнес в пчеларския бранш.

Подкрепяте хармонията в природата.

Пчеларите са не само добри бизнесмени, но и грижовни стопани на най-ценните насекоми в природата. ОПС обединява усилията на членовете си и съдейства на отговорните институции за осъществяване на ефективен контрол върху качеството на ветеринарномедицинските продукти за лечение на пчелите; недопускане използването на неоникотиноидни пестициди за растителна защита и опазване на пчелните семейства от отравяне; предпазване от засяване с генетично модифицирани култури; запазване и увеличаване на медоносната растителност в страната. Чрез тези действия нашата общност значително допринася за поддържане на екологичното равновесие и биоразнообразието в природата.

Преференциални условия.

Членството в ОПС ви гарантира преференциални условия и отстъпки за участие в семинари, форуми, обучения, конференции, изложения, рекламни кампании и различни събития, организирани от съюза и нейни партньори.

ОПС е ваш авторитетен гарант.

ОПС застава зад своите членове и може да даде препоръка за вашия бизнес, както и гаранции за потенциалните ви клиенти. Можете да използвате логото на ОПС във вашия сайт или промоционални материали.