За ОПС

Областен Пчеларски Съюз (ОПС) е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Сдружението е доброволна организация със статут на Областен браншови пчеларски съюз, чиято мисия е обединение на всички пчелари и пчеларски кооперации в усилието за разрешаване на пчеларските проблеми и целенасочена съвместна работа, гарантираща бъдещето на пчеларството в България.

Целта на сдружението е да подпомага формирането на обща политика в областта на пчеларството, като организира, съгласува и изработва общи становища на членовете си по конкретни пчеларски проблеми.

Основната роля на Областем Пчеларски Съюз е сътрудничество и координация на нейните членове, представителство на интересите на пчеларите, с акцент върху търговските и професионалните пчелари, както и съдействие за решаване на екологични проблеми в областта на пчеларството.

  • ОПС е публична – гласуванията са явни и вотът на всеки член реално участва във формирането на крайния резултат.
  • ОПС е демократична – предлага на всеки свой член равнопоставеност, правото да избира и да бъде избиран.

Реалните решения по пчеларските проблеми се вземат от самите пчелари.